Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

November 11. Évközi 32. vasárnap, Szent Márton püspök ünnepe

Évközi 32. vasárnap van, szent Márton püspöknek, egyházmegyénk védőszentjének ünnepe. Este ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk a Nagytemplomban.


Hétfő:            Szent Jozafát püspök és vértanú emléknapja.

Kedd:            Magyar szentek és boldogok emlékezte.

Csütörtök:            Nagy szent Albert püspök és egyháztanító emlékezete.

Péntek:            Skóciai szent Margit emléknapja.    

Szombat:            Nagy szent Gertrúd szűz emléknapja.


 Kedden este ½ 6-kor a kertvárosi templomban a fatimai engesztelő szentmisét bemutatja, és a szentbeszédet mondja Molnár János atya, püspöki titkár, az egyházmegyei kollégium prefektusa.

           

            Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádást tartunk.


Plébániánk egylapos falinaptára 60 Ft-os áron kapható a sekrestyében. Megjelent a Szombathelyi Egyházmegye 2013. évi kalendáriuma, az ára 550 Ft, a sekrestyében vásárolható. Katolikus Kalendárium, forgatható falinaptár is vásárolható.

Plébániánk Szentföldi zarándoklatot szervez a Hit évében 2013 februárjában. Érdeklődni és jelentkezni lehet a plébániahivatalban november 5-től dec.1-ig. A jelentkezéskor 100.000 Ft előleget kell befizetni.


Jövő vasárnap évközi 33. vasárnap lesz. Jövő vasárnap du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában.


      

Új képviselőtestületet választunk. A testületnek 12 választott tagja lesz. A filiális helyek (Pózva, Ságod és Zalabesenyő) egy-egy tagot küldenek a képviselőtestületbe. Hivatalból tagjai a testületnek a plébános, a káplánok, a kántor, a katolikus iskola igazgatója, a hitoktatók képviselője és a plébános által választott öt személy.

A választás módja a következő: A kedves hívek ajánlásokat tehetnek az új képviselők személyére. Ajánlócédulát és dobozt helyeztünk el a Nagytemplomban az újságos asztalnál, a sekrestyében, a Zárda kápolnában és a kertvárosi templomban a szentmisék idejére. Ezekbe a dobozokban kell bedobni az ajánló cédulákat azon személyek nevével és lakcímével, akiket a testvérek ajánlanak. Egy személy több személyt is ajánlhat.

Olyan személyeket jelöljünk, akik:

-    akik az egyházközséghez tartoznak, plébániánkat támogatják

-    18. életévüket betöltötték, de még nincsenek 65 évesek

-    Ismerten vallásosak és tevékeny hívők

-    Egyéni és családi életük rendezett

Az ajánlásokat a jövő vasárnapig lehet a kihelyezett dobozokba bedobni. A kedves hívek tevékeny közreműködését hálásan köszönjük.