Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 5. vasárnap - 2022. április 3.

Nagyböjt 5. vasárnapja van.

 

A mai perselyadományokkal a Szentföld keresztényeit támogatjuk. Az esti szentmisében fejeződik be lelkigyakorlatunk.

 

Holnap, hétfőn, az esti mise után férfitestvéreink segítségét kérjük nehezebb tárgyak viteléhez. A keresztelő kápolnát és a szentélyt szeretnénk rendbe tenni a Nagyhétre.

 

 A héten lesz elsőcsütörtök. Este fél 6-kor papi és szerzetesi hívatásokért imádkozunk.

 

Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól hústilalom van.

 

A Kálvárián du. 3-kor, a Nagytemplomban du. ¼ 6-kor kezdődik a keresztút.

 

A hétköznapi szentmisék rendje:

•        hétfő és szombaton: reggel ½ 7 és este 6

•        kedd-szerda-csütörtök-péntek:reggel ½ 7, ¼ 8 és este 6.

 

Nagyböjti adománygyűjtéssel szeretnénk támogatni a menekülteket, a szegény családokat, a rászorulókat. Szeretettel kérjük a testvérek pénzadományát, melyet a karitász perselybe lehet tenni. Hálásan köszönjük.

 

A városi betegeket április 7-én gyóntatjuk. Kérjük a testvéreket, hogy a hivatalban, ill. a sekrestyében jelentsék beteg hozzátartozójukat, hogy ők otthonukban végezhessék el a húsvéti szentgyónást és a szentáldozást.

  

Zalabesenyőben szerdán du. ½ 5-kor gyónási lehetőség, majd szentmise.

 

 Nagypénteken, amennyiben a járványhelyzet és az időjárás engedi, szeretnénk 2 év után a városi keresztutat megtartani. Este 7-kor indulunk a Nagytemplomtól, a Kossuth utcán vonulva imádkozzuk a keresztúti imákat, a Kálváriánál fejezzük be a keresztúti ájtatosságot.

 

A Szent András Evangelizációs Iskola „Új élet Krisztusban” kurzust szervez, melynek időpontja április 22-24. A kihelyezett plakáton bővebb ismertető olvasható.

 

Jövő vasárnap Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja, Jézus Jeruzsálemi bevonulásának főünnepe. A 10 órai szentmisén lesz a barkaszentelés.

 

Jövő vasárnap az esti szentmisét Dr. Székely János püspök úr mutatja be, és a szentmise keretében lektort avat.