Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

március 18. Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja van. Du. 4 órakor családos szentmise lesz a Zárdában. A Nagytemplomban ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

Hétfő: Szent József, a Boldogságos s Szűz Mária jegyesének főünnepe, a Nagytemplom szentségimádási napja. A szentmisék reggel ½ 7, ½ 8 és este 6 órakor lesznek. A ½ 8 órai szentmise után szentségkitétel, este ¼ 6-kor szentóra és szentségeltétel. Buzgón vegyünk részt a szentségimádáson, ajánljuk fel családjainkért, betegeinkért, egyházközségünkért.

A Nagytemplomban nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt ¼ 6-kor végezzük a keresztúti ájtatosságot. A Kálvárián, pénteken du. 3-kor imádkozzuk a keresztutat. A Zárdában du. 5 órakor végezzük a keresztutat. Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van a 14 éven felüli krisztushívőknek.

Nagyböjti jótékonysági akciónk a rászorulók és a nagycsaládosok megsegítését támogatja. Az Egyházmegyei Karitász kis perselyeket küldött, amelybe a böjtjeinkből és lemondásainkból származó pénzösszeget beledobhatjuk és ezen összegeket összegyűjtve karitász szervezetünk segíti a rászorultakat. Kis perselyeket a sekrestyében kaphatunk.

Kérjük testvéreinket, hogy szíveskedjenek beteg, járni nehezen tudó hozzátartozóikat a plébánián bejelenteni, hogy otthonukban végezhessék el húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat. A városi betegek gyóntatása március 23-án, pénteken lesz.

             Mindszenty József bíboros, plébániánk egykori plébánosának 120. születési évfordulóján emlékünnepség lesz városunkban. Március 30-án de. 10 órakor ünnepi püspöki szentmise a Nagytemplomban, du. 2 órakor a Zárda kápolnában Mindszenty Emlékkonferencia lesz meghívott előadókkal, ½ 5-kor emlékműsor zárja az ünnepséget.

Jövő vasárnap Nagyböjt 5. vasárnapja lesz.