Virtuális séta

Irodai nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9:00-13:00

Telefon: 92/599-230 | E-mail:

Nagyböjt 2. vasárnapja 2020. március 8.

     Nagyböjt 2. vasárnapja van. Este ¼ 6-kor Rózsafüzér Társulati összejövetelt tartunk, ¾ 6-kor a loretói litániát imádkozzuk.

      Nagyböjti péntekeken a Nagytemplomban este ¼ 6-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság, a Kálvárián du. 3 órakor.

     Nagyböjt péntekjein kötelező hústilalom van 14 éves kortól. A hústilalom alól felmentésük van azoknak, akik nem saját asztaluknál étkeznek. Ők imával, jócselekedettel vagy önmegtagadással helyettesíthetik.

     Egyházközségi képviselő testületi gyűlést tartunk március 9-én, hétfőn este 6- kor a plébánián. Szeretettel várjuk a testületi tagokat a gyűlésre.

     A Martinus újság legújabb száma a sekrestyében vásárolható.

      A nagyböjti időben a karitász perselybe adományokat lehet tenni a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt adományokból plébániánk karitász csoportja a helyi rászorulókat segíti. Szeretettel kérjük a testvérek támogatását.

     Jövő vasárnap Nagyböjt 3. vasárnapja lesz.Jövő vasárnap a de. ½ 9 órai szentmisében megemlékezünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról.